پیگیری سفارش

دوست عزیز بعد از ثبت سفارش توسط شما حدود 24 ساعت کاری سفارش شما در قسمت بسته بندی و چک کردن محصولات خریداری شده قرارمیگیرد بعد به اداره پست تحویل داده میشود به محض ارسال کدمرسوله 24 رقمی پستی شما برایتان پیامک میشود که باوارد کردن این کدرهگیری مرسوله درسایت اداره پست میتوانید بسته خود راپیگیری کنید.

علاوه براین واردمنوکاربری قسمت سفارشات شوید و بروی جزییات بزنید و فاکتور خرید و محصولات خریداری شده وکد ۲۴ رقمی اداره پست را مشاهده کنید.

پیگیری سفارش

دوست عزیز بعد از ثبت سفارش توسط شما حدود 24 ساعت کاری سفارش شما در قسمت بسته بندی و چک کردن محصولات خریداری شده قرارمیگیرد بعد به اداره پست تحویل داده میشود به محض ارسال کدمرسوله 24 رقمی پستی شما برایتان پیامک میشود که باوارد کردن این کدرهگیری مرسوله درسایت اداره پست میتوانید بسته خود راپیگیری کنید.

علاوه براین واردمنوکاربری قسمت سفارشات شوید و بروی جزییات بزنید و فاکتور خرید و محصولات خریداری شده وکد ۲۴ رقمی اداره پست را مشاهده کنید.